Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Mangedobbelt viret jernspenning. Gave fra Kong Olav (Haraldsson) til befolkningen i Våler etter kristningen av bygda våren 1022. Skal ha sittet i kongens hestegrime.

© Universitetets Oldsakssamling

Olavs jernspenning

Klikk for stort bilde

Mariakirken

Gamle Våler kirke Gravberget kirke Risberget kirkesal Våler kapell

Våler kapell
(Foto: Fallås)

Risberget kirkesal
(Foto: Trond Burud)

Gravberget kirke
(Bilde fra wikipedia.no)

Gamle Våler kirke
(Bilde fra wikipedia.no)
Nettskredder:

Sist oppdatert 13.10.2019


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Besøk oss på Facebook!

INFOTAVLA


Våler kirke

Våler kirke
(Foto: Okke Bloem)

AKTUELT

MEDLEMSKAP I DEN NORSKE KIRKE

Selvbetjenings-
løsningen:

https://kirken.no/ medlem

~


Kirketurisme

NYE RUTINER FOR MELDING TIL DÅP OVERSIKT DÅPSGUDSTJENESTER


Les her >>>

Invitasjon konfirmanter 2020
Les her >>>

JEGERMESSE I RISBERGET
(Høsttakkefest)

Risberget kirkesal (Skogfolkets katedral)

onsdag 16. oktober kl. 18.00
Dikt av Hans Børli. Folkemusikkensemble.

Salmer og tekster setter setter lys på naturen

og vår forvaltning av den.
Kirkekaffe i Samfunnshuset med Elghakk.

VALGRESULTAT


Våler og Gravberget menighetsråd 2019
Les her >>>

TORSDAGSKVELD I PRESTEGÅRDEN

Svennebyvegen 11

24. oktober kl. 19.00-21.00

Bli kjent med vår nye Kantor Daniel Bjørlo.

Salmer og sanger. Kaffe og noe attåt.