Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

VÅLER MENIGHETSRÅD

(Perioden 01.11.15 - 31.10.19)Medlemmer:

    
       
Møter 1. halvår 2019:  (Protokoller >>>)


Nettskredder:

Sist oppdatert 02.03.2019


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

Dag/dato
Sted
Kl.slett
Torsdag 14. februar
Kirketorget
14:00
Søndag 24. februar
Årsmøte m. årsfest
17:00
Torsdag 28. mars (ny)
Kirketorget
14:00
Torsdag 25. april
Kirketorget
14:00
Søndag 12. mai
Kirketorget (Bispevisitas)
11:00
Torsdag 13. juni
Kirketorget
12:00
Rannveig Østertun Homlong
Leder
August Embretsen      Nestleder
Erik Fleischer
Merete Helen Astrup
Ole Kristian Brumoen
Henriette Svenneby
Veronica Heidi Solhaugen
Elin Østeberg
Soknepresten i Våler
Varamedlemmer:
Kjetil Ruud
Kjell Torstein Risberg
Kari Helene Sæther
Inger Berger Bjørnebye
Frank Olav Kilen