Våler Kirkelige Fellesråd
Kirkekontoret
Vålgutua 199
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf: 62 42 40 90 / 62 42 40 95
Fax: 62 42 40 71
E-post: kirken@vaaler-he.kommune.no

Kontortid: Tirsdag - torsdag 10:00-14:00
                 Stengt mandag og fredag

KIRKEN I VÅLER

Mariakirken Vålerkirken

Til startsiden

Nettskredder:

Sist oppdatert 29.08.2019


Ansvarlig:
Arne Moseng
Mobil: 907 86 771

SØNDAG 1. SEPTEMBER
Gravberget kirke kl 12.00 Morgenandakt.
Risberget kirkesal kl 17.00
Gudstjeneste der konfirmantene deltar.
Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid.

SØNDAG 8. SEPTEMBER
Våler kirke kl 11.00. Gullkonfirmantjubileum.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

SØNDAG 15. SEPTEMBER
Våler kirke kl 17.00. Konfirmantpresentasjon.
Takkoffer: Menighetens konfirmantarbeid.

ONSDAG 18. SEPTEMBER
Våler Omsorgssenter kl 11.00.
Gudstjeneste m/nattverd.

SØNDAG 22. SEPTEMBER
Våler kapell kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: Normisjon.

SØNDAG 29. SEPTEMBER
Våler kirke kl 11.00. Festivalgudstjeneste og høsttakkefest i samarbeid med Bygdekvinnelaget.
Takkoffer: Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

SØNDAG 6. OKTOBER
Ingen gudstjeneste.

ONSDAG 9. OKTOBER
Våler Omsorgssenter kl 11.00.
Gudstjeneste m/nattverd.

SØNDAG 13. OKTOBER
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: MenighetsarbeidetONSDAG 16. OKTOBER
Risberget kirkesal kl 18.00 Jegermesse.
Det blir «kirkekaffe» med elghakk, kaffe og kaker.

SØNDAG 20. OKTOBER
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 27. OKTOBER
Våler kirke kl 11.00. Gudstjeneste.
Takkoffer: De fire diakoniinstitusjoner
Elverum damekor, dirigent Arne Moseng. Solist.

SØNDAG 3. NOVEMBER
Minnegudstjeneste, allehelgen:
Våler kirke kl 17.00.
Takkoffer: Kirkemusikalsk arbeid.
Kor: Våler kantori.
Evt. minnegudstjeneste i Risberget/Gravberget tidligere på dagen.

ONSDAG 6. NOVEMBER
Våler Omsorgssenter kl 11.00.
Gudstjeneste m/nattverd

SØNDAG 10. NOVEMBER
Ingen gudstjeneste.

SØNDAG 17.  NOVEMBER
Bergesiden kl 11.00.Gudstjeneste.
Takkoffer: Menighetens diakonale arbeid.

SØNDAG 24.  NOVEMBER
Våler kirke kl 11.00.Gudstjeneste.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.


Med forbehold om endringer.
Kirkeskyss til Våler kirke: Tlf. 62 42 09 50 (drosje). Prisen er 50,- for tur/retur.
KIRKEKALENDER
GUDSTJENESTER-KONSERTER

OVERSIKT OVER DÅPSGUDSTJENESTER

Søndag 25. august

11:00

Våler kirke

Søndag 1. september

12:00
17:00

Gravberget kirke
Risberget kirkesal

Søndag 8. september

11:00

Våler kirke (gullkonfirmantjubileum)

Søndag 22. september

11:00

Våler kapell

Søndag 29. september

11:00

Våler kirke

Søndag 13. oktober

11:00

Våler kirke

Søndag 27. oktober

11:00

Våler kirke

Søndag 24. november

11:00

Våler kirke